Disclaimer

Algemeen
Goud Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 30265259, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.goudcoaching.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Goud Coaching. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Goud Coaching streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Goud Coaching aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik me aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Goud Coaching niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar gemaakt.

Goud Coaching heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in coaching te informeren over de bijdrage die coaching in de meest ruime zin van het woord kan leveren aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. Daarnaast stelt Goud Coaching geïnteresseerden op de hoogte van bestaande kennis over coaching en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coaching in de breedste zin van het woord.

Goud Coaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Goud Coaching publiceert kunnen geen rechten worden ontleend en ze kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling om klachten van op het gebied van geestelijke of lichamelijke gezondheid te behandelen.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@goudcoaching.nl